Lloc d’impartició:
Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona
Espai polivalent, edifici A
Carrer de Pujades,118
08005 Barcelona
Dates: 16 i 30 de gener, 6, 13 i 20 de febrer i 13 de març de 2018
Durada: 20 hores (15 hores presencials + 5 hores de treball personal)
Horari: Dimarts, de 18 a 20:30h
Certificació:
– Certificat d’aprofitament, prèvia superació de l’avaluació de l’activitat.

No cal haver assistit al nivell 1 per poder fer el nivell 2. 

Share